The PyMiers

Archives

Published Article Category
09/05/2023 Refactor 10 dòng code thành 90 dòng Trang chủ
04/12/2022 Làm an toàn thông tin cần học những gì? Trang chủ
02/10/2022 Ký sự một năm cướp giật (capture the flag) Trang chủ
04/01/2022 Chinh phục Advent of Code 2021 bằng Rust Trang chủ
06/10/2021 Ký sự chiếm cờ tại SNYK CTF 2021 Trang chủ
11/09/2021 Python lên sao kê chậm - làm web được không? Trang chủ
24/07/2021 Học Vật Lý với Python Trang chủ
30/06/2021 10x engineer - cắt giảm chi phí 10 lần Trang chủ
19/06/2021 Có Salt không lo chết đói Trang chủ
10/06/2021 Học Haskell không phải trầm trồ - theo cách Pymi.vn Trang chủ
07/06/2021 Python free variable Trang chủ
11/03/2021 Cứ đi là đến (go) Trang chủ
05/10/2020 Mẹ ơi, con trượt rồi! Trang chủ
06/09/2020 Vừa đủ để đi (go) Trang chủ
17/08/2020 Viết code dễ đổi, dễ test như thế nào? Trang chủ
10/04/2020 Phỏng vấn Trang chủ
24/03/2020 Dùng Python như các CLI tool Trang chủ
18/03/2020 Lib requests có gì hay mà dùng thay urllib Trang chủ
16/03/2020 Django dễ hơn Flask Trang chủ
15/03/2020 black - quên đi nỗi lo PEP8 Trang chủ
10/03/2020 Mypy - là trai hay là gái? Trang chủ
19/02/2020 C thật là đơn giản Trang chủ
09/02/2020 Crawl dữ liệu bằng JavaScript ngay trên trình duyệt Trang chủ
08/12/2019 Sử dụng xlwings tương tác với MS Excel Trang chủ
11/04/2019 Biết Python - quen ngay Julia Trang chủ
21/10/2018 Dùng MicroPython với wifi board ESP-8266 Trang chủ
09/10/2018 Dùng Raspberry Pi để gửi và nhận SMS với Sim900A Trang chủ
05/10/2018 Quản lý, sử dụng package trong CHICKEN Scheme Trang chủ
10/09/2018 Tuple comprehension Trang chủ
03/09/2018 Bắt đầu lập trình CHICKEN Scheme Trang chủ
18/08/2018 Làm app giao diện đồ hoạ với Python Trang chủ
05/06/2018 Viết một chatbot đơn giản với Python3 Trang chủ
02/06/2018 Dùng .NET Framework với IronPython Trang chủ
30/05/2018 IronPython Trang chủ
27/05/2018 Awk siêu tốc Trang chủ
27/05/2018 In ra màn hình số 1 - ngôn ngữ nào nhẹ nhất? Trang chủ
20/05/2018 Tôi học lập trình không phải vì lương 4000 USD Trang chủ
09/05/2018 Requests + bs4 <= Requests-HTML Trang chủ
04/05/2018 python -i file.py Trang chủ
02/05/2018 Blog chung của các Pymier Trang chủ