The PyMiers

Tạo bài viết

Fork repo này: pymivn/people

Viết bài vào thư mục contents/, sử dụng định dạng Markdown - filename.md

Tạo Pull Request, sau khi review, bài viết sẽ được xuất bản.

Hướng dẫn về Markdown, Pelican xem tại đây